Project R-12219

Titel

Combinatie van hybride hydrogelen met peptide-conjugatie voor gerichte kraakbeenweefselmanipulatie. (Onderzoek)

Abstract

Degeneratieve aandoeningen zoals osteoartritis treffen miljoenen mensen wereldwijd. Hybride hydrogelen zijn veelbelovende materialen die als draagstructuur kunnen dienen in kraakbeenregeneratie bij artritispatiënten. Hydrogelen kunnen namelijk op zo'n manier ontworpen worden dat deze materialen uitstekende mechanische eigenschappen en biocompatibiliteit vertonen om zo de eigenschappen van het oorspronkelijke weefsel te benaderen. Het verder verbeteren van de weefselregeneratie blijft echter tot op de dag van vandaag een actief onderzoeksdomein. Eerder onderzoek toonde aan dat polypeptide-polymeer conjugaten aangepast kunnen worden om cellulaire interacties te bevorderen. De gecontroleerde integratie van peptiden in hybride hydrogelen blijft echter een enorme uitdaging. Dit geldt in het bijzonder voor hydrogelen die via hun stimuliresponsiviteit toegankelijk zijn voor specifieke toepassingen zoals injectie en 3D-bioprinting. Het is dus noodzakelijk weefselregeneratie te bevorderen zónder de noodzakelijke mechanische stabiliteit in het gedrang te brengen. Dit project focust daarom op moduleerbare hybride hydrogelen met een dubbel netwerkstructuur, waarop functionele peptides worden aangehecht via orthogonale reacties. In een eerste fase zullen de mechanische eigenschappen worden afgestemd op die van natuurlijk kraakbeen, om vervolgens in een later stadium van het doctoraat de focus te verschuiven naar het finetunen van cellulaire interacties.

Periode

01 september 2021 - 31 oktober 2022