Project R-12225

Titel

Omgevingsinformatie, team creativiteit, en innovatie prestaties. (Onderzoek)

Abstract

Hoewel het vaak gedefinieerd wordt als het proces van het creëren van nieuwe en waardevolle ideeën, operationaliseren de meeste wetenschappers het concept van innovatie als een statische uitkomstvariabele (bijv. Ahuja, 2000; Baer, Evans, Oldham, & Boasso, 2015; Hülsheger, Anderson, & Salgado, 2009). Er is ook geen consensus in de literatuur over de mate waarin creativiteit als een ideatieproces innovatie teweegbrengt (Anderson, De Dreu, & Nijstad, 2004; Rosing, Frese, & Bausch, 2011). We suggereren hier dat creativiteit het proces is van het genereren van nieuwe en nuttige ideeën en dat de output van dit proces een nieuwe innovatieve dienst is. Lange tijd werd aangenomen dat de bron van creatieve input uitsluitend afkomstig was van de individuen die betrokken waren bij het creatieve proces (Bharadwaj & Menon, 2000; Scott & Bruce, 1994). Recentelijk herbekijkt een groeiende literatuur dit perspectief en begon men te onderzoeken hoe dynamische sociale interacties het creatieve proces vormgeven (Brennan & Enns, 2015; De Jaegher, Di Paolo, & Gallagher, 2010; Heerey, 2015). Dit nieuwe perspectief erkent het belang van de bijdrage van het individu, maar benadrukt dat het individuele creatieve potentieel gerealiseerd wordt in de (sociale) interactie tussen teamleden (Perry-Smith & Shalley, 2003). Er is echter een belangrijke leemte in de literatuur over hoe de rol van sociale interacties varieert in de stadia van creatieve bezigheden (generatie, uitwerking, implementatie) (Perry-Smith & Shalley, 2014; Cui & Wu, 2015). In dit doctoraatsproject zullen we een verscheidenheid aan sensoren toepassen om interacties tussen teamleden te meten, te modelleren en te verklaren en creativiteit te voorspellen naast andere prestaties. In deze poging zullen we gebruik maken van netwerkanalyse zoals voorgesteld door Pentland (2014) en voortbouwen op de ervaringen en resultaten van eerdere studies en experimenten op dit gebied.

Periode

16 september 2021 - 15 september 2023