Project R-12521

Titel

Slimme architectuur opleidingenportfolio (Onderwijs)

Abstract

Met een nieuwe architectuur van het opleidingenportfolio wil UHasselt het huidige onderwijsaanbod flexibel ontsluiten voor alle leerders (initieel en levenslang). De nieuwe architectuur moet toelaten op een rationele wijze (onderwijs)loopbanen interdisciplinair en gepersonaliseerd in te kleuren. Tegelijk moet een dergelijke architectuur snel kunnen inspelen op behoeften van de arbeidsmarkt of van de samenleving. Binnen het project zal UHasselt enkele pilots voor micro-credentials opzetten.

Periode

01 oktober 2021 - 15 oktober 2023