Project R-12523

Titel

TechnoRehabLab: Een multidisciplinair lab voor interprofessioneel leren en innoveren in revalidatietechnologie (Onderwijs)

Abstract

Het doel van dit deelproject is een unieke plaats te creëren, het 'TechnoRehabLab' - een expertisecentrum voor onderwijs, waar state-of-the-art technologie beschikbaar is voor docenten, clinici, bedrijven en studenten die kennis willen nemen van en ervaring willen opdoen met de laatste technologische ontwikkelingen die de revalidatieomgeving kunnen optimaliseren. Voor alumni en studenten kinesitherapie en ergotherapie, maar ook (revalidatie) artsen of psychologen zal dit laboratorium het mogelijk maken de link te leggen tussen de theoretische kennis en het praktische gebruik van revalidatie-technologieën in een klinische omgeving, zodat zij vertrouwd worden met het gebruik van deze nieuwe technologieën, alsook de kritische geest kunnen ontwikkelen die nodig is voor correct gebruik en optimale inzet ervan. Een van de belangrijke aspecten van dit centrum is het aanbieden van permanente opleiding, gericht op gezondheidswerkers en bedrijven, om hen op de hoogte te houden van het gebruik en de ontwikkeling van nieuwe technologieën in revalidatie.

Periode

01 oktober 2021 - 15 oktober 2023