Project R-12526

Titel

Geconnecteerde Collaboratieve Leeromgevingen (Onderwijs)

Abstract

Het project beoogt het realiseren van geconnecteerde collaboratieve leeromgevingen ter ondersteuning van vernieuwende onderwijsvormen in hybride omgevingen, voor zowel fysieke als online deelnemers, met aandacht voor flexibiliteit, inclusiviteit en het comfort van studenten en docenten. Het project omvat meerdere luiken : 1. Het verwerven en realiseren van de nodige infrastructuur voor een flexibele ondersteuning van een grote verscheidenheid van de onderwijsconcepten die aan de UHasselt gehanteerd worden. 2. Het incorporeren van inhouden, leertechnieken en leermethodes met deze technologische infrastructuur. Hierbij wordt uitgegaan van low-cost en off-the-shelf hardware die nauw aansluit bij de tools en platformen die de studenten en de teaching staff nu reeds gebruiken. 3. Het experimenteren met de integratie van hoogtechnologische oplossingen die momenteel nog niet mainstream worden aangeboden door commerciële partners. Hierbij wordt gesteund op het werk aan het Expertisecentrum voor Digitale Media van de Universiteit Hasselt, waar een uitgebreide kennis aanwezig is over het gebruik van o.a. AR (augmented reality) en VR (virtual reality) technologie, omni-directionele videoweergave en netwerkplatformen om collaboratie en communicatie efficiënt te ondersteunen. 4. Het ondersteunen van docenten en studenten in het gebruik van de digitale tools en flexibele leeromgevingen. Enerzijds omvat dit hulp bij de creatie van lesmateriaal, om het te laten aansluiten bij de digitale manier van lesgeven en/of innovatieve onderwijsconcepten. Anderzijds behelst dit ook het leveren van de nodige hulp bij technische problemen van studenten en/of of het actief meedenken over het up to date houden van de faciliteiten. 5. Het inzetten van de ontwikkelde leeromgevingen voor levenslang leren, initiatieven en training gericht op continue vorming van leerkrachten, alsook voor workshops en demonstraties voor leerlingen uit secundaire scholen

Periode

01 oktober 2021 - 15 oktober 2023