Project R-12660

Titel

Wiskundige beschouwing van het mechanisme achter contractie in brandwondenlittekens met onzekerheidskwantificatie. (Onderzoek)

Abstract

Contractie is een ongewenst bij-proces bij brandwonden. De drijvende kracht achter deze contractie is het binnenkomen van fibroblasten in het beschadigde weefsel van de lederhuid en de differentiatie naar myofibroblasten, waarin laatstgenoemd celtype verantwoordelijk is voor contractie. We zijn nu in staat om huid als een morpho-elastisch materiaal te modelleren. Dit laat toe dat we blijvende, of tenminste langdurende, deformaties en blijvende contracturen kunnen simuleren. Om richtlijnen te geven voor het verbeteren van behandelingsmethoden van brandwonden, is het belangrijk om de invloed van de (myo)fibroblasten op de genezing en op het regenereren van littekenweefsel te kwantificeren. Dit onderbouwt de noodzaak van goede wiskundige modellen die de relevante biologische mechanismes meenemen. Omdat veel invoerparameters niet nauwkeurig of zelfs volledig onbekend zijn vanwege gebrek aan informatie in de literatuur of omdat ze patiënt-specifieke waarden aannemen, is het van belang om onzekerheidsanalyse uit te voeren om de kans te schatten dat een bepaalde wond (wat betreft vorm, grootte, huideigenschappen) contractuur ontwikkelt. Uiteindelijk doel van het onderzoek is om richtlijnen geven om de behandeling van brandwonden te verbeteren en zelfs te optimaliseren. De onderzoeksmethodiek is gebaseerd op wiskundige modellering, numerieke methoden, wiskundige analyse, Bayesiaanse parameter gevoeligheidsanalyse, kunstmatige intelligentie en statistische inferentie van data.

Periode

01 maart 2022 - 31 december 2022