Project R-12351

Titel

Taak-gebaseerde, zeer intensieve bilaterale trainingsprogramma's voor bovenste ledematen bij personen met een CVA in de vroege subacute fase in West-Afrika. (Onderzoek)

Abstract

Een beroerte of CVA leidt heeft zware gevolgen en leidt vaak tot sterk verminderde zelfstandigheid op gebied van alledaagse activiteiten en participatie. Volgens de WHO worden lage- en middeninkomenslanden het meest getroffen, nl 80% van de gevallen van CVA. Personen met CVA (pmCVA) ervaren een vermindering van de motorische functie van de bovenste extremiteit, waarbij tot 80% van deze personen in een vroeg stadium problemen ondervindt van de bovenste ledematen. Als gevolg daarvan ontwikkelen deze patiënten beperkingen op het gebied van dagelijkse activiteiten, betrokkenheid bij het sociale leven en kwaliteit van leven in het algemeen. Taakgerichte training is erg belangrijk in het dagelijks leven. Dit doctoraatsproject beoogt de haalbaarheid en de effectiviteit te onderzoeken van een hoogintensieve, taakgerichte, bilaterale training van de bovenste ledematen bij pmCVA in het vroege subacute stadium en omvat 4 studies: (1) een meta-analyse om het effect van bilaterale training versus unilaterale training te onderzoeken, (2) observationele studie om de huidige inhoud en trainingsparameters van revalidatie van de bovenste extremiteit in West-Afrika te onderzoeken (3) een dosis escalatie studie, om de tolerantie dosis van de taakgerichte, bilaterale trainingstherapie op de functie van de bovenste extremiteit voor pmCVA in de vroege subacute fase te identificeren en (4) een willekeurig gecontroleerde studie om het effect van een zeer intensieve bilaterale taakgeoriënteerde training te vergelijken met intensieve unilaterale training (CIMT) op gebied van motorische functie, activiteiten van het dagelijks leven en participatie bij deze personen.

Periode

01 augustus 2022 - 31 december 2024