Project R-13015

Titel

TRANS-SAFE: Verkeersveiligheid in Afrika verbeteren (Onderzoek)

Abstract

Het TRANS-SAFE-project omvat demonstraties op nationaal, regionaal en stedelijk niveau om verschillende types van innovatieve en geïntegreerde Safe System-oplossingen te testen, aangevuld met een uitgebreid instrumentarium, capaciteitsontwikkeling, beleidsondersteuning en replicatie-activiteiten. Om een maximaal effect te bekomen, verenigt het project in dit consortium zeer geëngageerde steden, verkeersveiligheidsagentschappen en deskundigen uit zowel Europa als Afrika. Voortbouwend op talrijke synergetische projecten, netwerken en een sterke technische ervaring onder de partners, zal het consortium een ambitieus project uitvoeren door middel van zeer effectieve en innovatieve benaderingen voor de ontwikkeling van duurzame verkeersveiligheid, en er daarbij voor zorgen dat de verkeersveiligheidssystemen en -maatregelen van dit project voldoen aan de aanbevelingen van de Road Safety Cluster van de African-EU Transport Taskforce, die in 2020 zijn aangenomen. De leden van het consortium hebben ervaring en deskundigheid op het gebied van Afrika-gerelateerd onderzoek en ontwikkelingsgerelateerd onderzoek in samenwerking met lokale actoren in diverse landen van Afrika op vele niveaus. Uiteindelijk zal het project bijdragen tot de verwezenlijking van de Joint EU-Africa Strategy (JAES) en de vooruitgang van de landen naar de 2030 Agenda for Sustainable Development en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) bevorderen. TRANS-SAFE maakt gebruik van bestaande partnerschappen om samen duurzame maatregelen uit te werken met het oog op een radicale verbetering van de verkeersveiligheidssystemen in Afrika.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2026