Project R-12979

Titel

Ontwikkeling van nieuwe monitoring van luchtkwaliteit binnenshuis en de impact op de gezondheid van kinderen (Onderzoek)

Abstract

Een belangrijke hoeksteen van LEARN is de kennis over de status van de luchtkwaliteit in scholen en het effect daarvan op de cognitie van kinderen. Daartoe willen we de barrières van de momenteel bestaande technologieën overwinnen en een gedurfde stap zetten naar de ontwikkeling en toepassing van nieuwe sensoren om de aanwezigheid van mogelijk schadelijke luchtverontreinigende stoffen zoals vluchtige organische verbindingen en ultrafijne deeltjes te detecteren. We zullen binnen- en buitenluchtvervuilers meten en karakteriseren en de aanwezigheid van biomarkers van blootstelling en hun effect op de cognitie van kinderen evalueren, terwijl we proberen die effecten na te bootsen met behulp van C.elegans als biosensor. Bovendien zullen we geavanceerde humane in vitro modellen van long en huid gebruiken, gekoppeld aan een revolutionaire multisensor om de toxiciteitsmechanismen ervan in real-time te onderzoeken. Nieuwe saneringsstrategieën zullen worden onderzocht om de luchtkwaliteit te verbeteren en de levenskwaliteit en levensverwachting van kinderen te bevorderen. Daartoe zullen wij een groep van elf toonaangevende onderzoeksteams mobiliseren, die op hun respectieve gebieden ongeëvenaard zijn (milieu-epidemiologen, toxicologen, specialisten op het gebied van luchtkwaliteit, systeembiologie, ingenieurs en burger-/sociale wetenschappers). De wetenschappelijke resultaten die naar verwachting uit LEARN zullen voortvloeien, zullen een groot technologisch potentieel op het gebied van IAQ voor de komende decennia ontsluiten, hetgeen zal leiden tot ontwrichtende maatschappelijke en economische effecten die voortkomen uit een radicale verbetering van de levenskwaliteit van kinderen in Europa.

Periode

01 mei 2022 - 30 april 2026