Project R-12718

Titel

Technologie-ondersteunde innovatieve revalidatie (Onderzoek)

Abstract

De snelle ontwikkeling van de technologie en de informatica heeft onze omgeving en onze manier van leven de laatste decennia enorm veranderd. Momenteel bevindt het gebruik en de toepassing van nieuwe technologieën ter ondersteuning en verbetering van de fysiotherapie en het revalidatieproces zich echter nog in een beginstadium. De technologie die gebruikt wordt, of gebruikt kan worden, in de revalidatie kan verdeeld worden in drie categorieën: i) hoogtechnologische toestellen waarvan de prijs en de complexiteit van het gebruik het gebruik in gespecialiseerde centra beperken (i.e., gerobotiseerde loopband), ii) toestellen die door de clinici in hun dagelijkse praktijk gebruikt kunnen worden (i.e., serious games oefeningen met virtual reality headset), en iii) systemen en oplossingen die door de patiënten alleen thuis gebruikt kunnen worden (i.e., mobiele gezondheidstoepassingen, feedback tijdens revalidatieoefeningen). Op dit moment concentreren de meeste onderzoekscentra hun werkzaamheden op één bepaalde categorie van technologie. Hoewel dit vanuit een onderzoeksperspectief gemakkelijk te begrijpen is, heeft deze compartimentering de vertaling tussen onderzoek en klinieken nogal zwak gemaakt. Met name is een volledige integratie van deze oplossingen in de conventionele revalidatiepijplijn niet mogelijk en is de synchronisatie tussen de verschillende beschikbare of in ontwikkeling zijnde technieken vrij beperkt. Deze twee aspecten betekenen dat de technologie momenteel nog lang niet ten volle wordt benut in de revalidatie. Een ander groot potentieel van het gebruik van technologie ter ondersteuning van de revalidatie is dat verschillende metingen kunnen worden verricht terwijl de patiënten de revalidatie uitvoeren, hetzij in de kliniek, hetzij thuis. Deze metingen kunnen worden gebruikt als innovatieve resultaten om het gebruik van nieuwe technologieën of geneesmiddelen te valideren en kunnen ook worden gebruikt om de evolutie van de patiënten tijdens het revalidatieproces te volgen en het plan aan te passen aan de werkelijke behoeften en specifieke kenmerken van de patiënten. Het doel van dit wetenschappelijk onderzoeksnetwerk is dan ook de totstandbrenging van een sterk netwerk van topkwaliteit, gewijd aan de ontwikkeling en bevordering van innovatieve, door technologie ondersteunde revalidatieoplossingen. Het hoofddoel is om het netwerk als een belangrijke speler in dit veld naar voren te brengen en om de kwaliteit van het onderzoek en de zorg in Vlaanderen te verhogen.

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2026