Project R-12924

Titel

Het MIF/CD74 systeem als drijvende kracht van pro-inflammatoire B-cel functies en secundaire neurodegeneratie na een traumatisch ruggenmergletsel

Abstract

Ruggenmergschade veroorzaakt een inflammatoire en auto-reactieve immuunreactie, die leidt tot bijkomende schade tijdens een secundaire fase van schade. Recent werd aangetoond dat B-cellen een belangrijke rol spelen bij deze ontstekingsreactie na een ruggenmergletsel. De onderliggende mechanismen van deze pro-inflammatoire B-cel responsen in ruggenmergschade zijn echter nog niet gekend. Onze preliminaire resultaten wijzen op een mogelijke rol voor macrofaag migratie inhibitoire factor (MIF) en zijn receptor CD74 in deze B-cel responsen na een ruggenmergletsel. MIF is een pro-inflammatoir cytokine dat een rol speelt in verschillende inflammatoire en auto-immune aandoeningen en dat B-cellen kan activeren tot ontstekingsbevorderende functies. Het doel van dit project is het ontrafelen van de betrokkenheid van het MIF/CD74 systeem in de pro-inflammatoire B-cel responsen en secundaire schade na ruggenmergschade. Het MIF/CD74 systeem zal grondig gekarakteriseerd worden in patiënten met ruggenmergschade en gecorreleerd worden met klinische, inflammatoire en neurodegeneratie parameters. De onderliggende factoren, alsook de functionele effecten van MIF/CD74 signalering, zullen bestudeerd worden met behulp van nieuwe transcriptoom en genetische technologieën op het niveau van enkelvoudige B-cellen van patiënten met ruggenmergschade. Validatie van de bevindingen gebeurt in een contusie muismodel voor ruggenmergschade. Door meer kennis te vergaren over de rol van het MIF/CD74 systeem in de pro-inflammatoire B-cel reacties na ruggenmergschade wordt ook meer inzicht verkregen in de onderliggende ziekteprocessen. Dit is noodzakelijk om te komen tot de identificatie van nieuwe targets voor therapie. In dit opzicht kan het richten van nieuwe therapieën op specifieke B-cel populaties of processen een krachtige en nieuwe manier zijn om ruggenmergschade te behandelen

Periode

01 juli 2022 - 30 juni 2024