Project R-12375

Titel

Een nieuw target om OPC maturatie en remyelinisatie te promoten in multiple sclerose (Onderzoek)

Abstract

Het falen van remyelinisatie ligt aan de basis van de progressieve aard van demyeliniserende ziekten zoals multiple sclerose (MS). Waarom endogene herstelmechanismen bij deze aandoeningen niet werken, is nog niet volledig geweten, maar er is sterk bewijs dat dit verband houdt met het falen van oligodendrocyt precursorcellen (OPCs) om te differentiëren tot volwassen myeliniserende cellen. Mijn preliminaire data tonen aan dat een specifieke vetzuurtransporter een belangrijke rol speelt in het herstel van het centraal zenuwstelsel (CZS) door de differentiatie van myeline-vormende oligodendrocyten te bevorderen. Door gebruik te maken van innovatieve technieken, transgene muismodellen en unieke patiëntstalen, zal ik de impact van deze vetzuurtransporter op metabole veranderingen tijdens de differentiatie van oligodendrocyten identificeren en onderzoeken of deze geïdentificeerde mechanismen gebruikt kunnen worden om herstel van het CZS te bevorderen. Bevindingen van dit onderzoek zullen meer inzicht bieden in de rol van deze vetzuurtransporter in OPC maturatie en CZS herstel en de therapeutische toepasbaarheid van modulatoren van deze transporter in demyeliniserende aandoeningen zoals MS.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025