Project R-12382

Titel

Coördinatie tussen onderste ledematen en sensomotorische synchronisatie in kinderen met coördinatieontwikkelingsstoornis en typisch ontwikkelende kinderen. (Onderzoek)

Abstract

Coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD) is gekenmerkt door beperkingen in verschillende aspecten van motorische vaardigheden en-controle, zoals motorische planning, predicatieve bewegingscontrole, anticipatie en automatisatie van bewegingsvaardigheden. Een hogere variabiliteit en asymmetrie in gangparameters ten opzichte van typisch ontwikkelende kinderen zijn frequent waarneembaar. Een huidig hypothese voor deze beperkingen is gebaseerd op tekortkomingen in interne modelvorming. In dit model spelen sensorische en motorische voorspellingen een belangrijke rol in motorische coördinatie. Sensomotorische synchronisatie, of het synchroniseren van stappen met een auditief ritme, kan een nieuwe weg openen om het interne model uit te dagen en motorische coördinatie te beïnvloeden. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is om de coördinatie tussen de onderste ledematen en synchronisatie van kinderen met DCD en typisch ontwikkelde kinderen tijdens wandelen, lopen en fundamentele coördinatietaak in zit op een metronoom met 2 verschillende temporele structuren te vergelijken. Hiernaast gaan we de invloed van het implementeren van het concept sensomotorische synchronisatie in een wandel en loop training op de coördinatie van kinderen met DCD onderzoeken.

Periode

01 november 2021 - 31 oktober 2025