Project R-12457

Titel

Diepe immuunfenotypering van patiënten met multiple sclerose, gebruikmakend van spectrale flow cytometrie. (Onderzoek)

Abstract

In deze aanvragen slaan elf onderzoekers van BIOMED, Universiteit Hasselt, de handen in elkaar om een Cytek Aurora 4 laser spectrale flow cytometer en een Curiox laminair wastoestel aan te kopen. Met de groei in het veld, en het ontdekken van nieuwe (zeldzame) celtypes op regelmatige basis, is het instituut dringend op zoek naar nieuwe high-tech toestellen om ons te blijven meten met de nieuwe ontwikkelingen in het MS onderzoek. Met de genoemde toestellen, zal het consortium diepe immuunfenotypering uitvoeren van onze goed gekarakteriseerde MS cohort, die gerecruteerd wordt door het Universitair MS Centrum (UMSC) en de Universitaire Biobank Limburg (UBiLim).

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2023