Project R-12639

Titel

(Her)ontdekken van het bodemleven! (Onderzoek)

Abstract

Bodemkwaliteit vormt een essentieel thema in de landbouw. Een vruchtbare bodem is namelijk onontbeerlijk om aan de toenemende vraag naar voedsel te kunnen voldoen. Op de dag van vandaag weten landbouwers vaak echter niet wat bodemkwaliteit juist inhoudt. Het project tracht op een educatieve en participatieve manier het begrip bodemkwaliteit te verduidelijken door landbouwers nauw te betrekken bij de analyse van hun landbouwgronden. Door middel van onderricht bij profielputten door experten in het veld worden de landbouwers uitgebreid en correct geïnformeerd rond bodemkwaliteit, inclusief het biologische bodemleven.

Periode

01 januari 2022 - 30 juni 2023