Project R-12511

Titel

XR-huis: eXtended Reality Huis (Onderzoek)

Abstract

Het XR-Huis heeft als doelstelling de innovatie- en concurrentiekracht van Limburgse bedrijven te verhogen door hen te stimuleren om meer gebruik te maken van XR-technologieën (VR/AR/MR, serious gaming, wearables en sensoren) in hun bedrijfsvoering. We hanteren hiervoor een inclusieve aanpak gaande van sensibilisering en vorming tot onderzoek en het effectief ontwikkelen van XR-toepassingen. Dit vertaalt zich in het wederzijds versterkende 4-luik waarin het XR-Huis is opgedeeld, zijnde: vorming, het democenter met showcases, innovatie & onderzoek en de XR-vraagstukken. In het luik vorming gaan we met een aanbod van XR-vormingssessies in het opleidingscentrum bedrijven, studenten en studentondernemers onderdompelen in de wereld van XR-technologieën en XR-toepassingen. Dit niet enkel ter inspiratie, maar ook om de braindrain van aanstormend talent tegen te gaan, ondernemerschap te stimuleren en Limburg als attractieve werkplaats te positioneren. Het opleidingscentrum heeft een sterke link met het luik democenter waar bedrijven kennis maken met Proof-of-Concepts en demonstratoren van de kennisinstellingen en XR-bedrijven. Ter promotie van het XR-Huis, en al haar facetten zullen er tal van events en workshops georganiseerd worden om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken. Deze initiatieven dragen bij tot de uitbouw van een actieve XR-community van (inter-)nationale spelers (bedrijven, kennisinstellingen, designers, sector- & werkgeversorganisaties, financieringsinstanties en het publiek) die elkaar inspireren en up-to-date houden via een lerend netwerk. De vertaalslag van onderzoeksresultaten naar de bedrijfswereld zit vervat in het luik innovatie & onderzoek waarin co-creatie tussen kennisinstellingen en (XR-)bedrijven centraal staat, met het oog op verbetering en vernieuwing van bestaande XR-technologieën

Periode

01 januari 2022 - 25 februari 2024