Project R-12648

Titel

FWO WOG Process Mining - Op naar nieuwe grenzen (Onderzoek)

Abstract

De discipline die zich richt op het ontdekken van procesgerelateerde kennis, het monitoren en verbeteren van processen, uitgaande van gegevens wordt process mining genoemd. Tijdens de uitvoering van processen worden activiteiten geregistreerd. Vertrekkende van deze geregistreerde informatie, zijn process mining algoritmen gericht op het ontdekken van patronen of, in het geval bij voorgeschreven procedures, op het identificeren waar procedures niet werden gevolgd. Het onderzoeksgebied verbindt verschillende onderzoeksdisciplines zoals data en business process modelling en blijft groeien als een op zichzelf staand gebied. Met zijn oorsprong aan het begin van deze eeuw, is het vakgebied van process mining de kinderschoenen aan het ontrgroeien en wordt het geleidelijk meer volwassen. Het wetenschappelijk onderzoeksnetwerk zal de methodologische basis leggen voor process mining als een volwassen onderzoeksdiscipline, en de nadruk verleggen van het begrijpen van bestaande processen naar het intelligent vormgeven van toekomstige processen. Een 'proces' zal van een strikt procesbegrip naar een breder toepasbaar gedragsbegrip transformeren.

Periode

01 januari 2022 - 31 december 2026