Project R-13046

Titel

Quo vadis, Europees recht ter ondersteuning van hernieuwbare energie? (Onderzoek)

Abstract

Ondanks het steeds toenemende belang ervan, blijft het EU-recht rond de ondersteuning van de financiering van hernieuwbare energieprojecten gefragmenteerd. Tegelijk lijkt de EU een duidelijke en strategische visie te missen over haar rol in het ontwerpen en implementeren van steunregelingen. Deze onduidelijkheid vertraagt een assertief en effectief juridisch optreden, wat aanleiding geeft tot geschillen en regelgevende tekortkomingen, en vormt een bedreiging voor de vlotte en duurzame verwezenlijking van de energietransitie. Dit project onderzoekt hoe de secundaire EU-recht inzake steun voor hernieuwbare energie zou moeten evolueren. Het beoogt een normatieve theorie te bedenken over hoe dit opkomende rechtsgebied zich op een autonome manier verder dient te ontwikkelen zodat het een functioneel landschap voor de ondersteuning van hernieuwbare energie kan verzekeren. Het maakt gebruik van juridisch onderzoek, rechtseconomische analyses en inzichten uit de politieke wetenschappen, met als doel de rol van de EU op dit gebied te verduidelijken, de beginselen die het vakgebied beheersen te identificeren en te begrijpen, het beperkte corpus van regels inzake steunregelingen dat nu in het secundair EU-recht te vinden is kritisch te beoordelen, en het nut van de introductie van supranationale steunregelingen te beoordelen. Het project omvat ook een actieve internationalisering en een versteviging van het internationaal netwerk (onderzoeksverblijven, internationale workshop).

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2025