Project R-13375

Titel

HET ENIGMA VAN INTERGEMEENTELIJKE BEDRIJVEN - Naar transnationale rechtsbeginselen over corporatisering door lokale overheden. (Onderzoek)

Abstract

Het is een wereldwijde trend dat steden intergemeentelijk samenwerken ter uitvoering van lokale overheidstaken. Een steeds populairdere samenwerkingsmethode is het gebruik van corporatisering: de oprichting van privaatrechtelijke vennootschappen in publieke (of gemengd publiek-private) handen. Schandalen tonen aan dat steden, als ze samenwerken via corporatisering, ondoorzichtige structuren opzetten en activiteiten stellen ver van hun kerntaak en zonder veel politieke controle. Deze intergemeentelijke ondernemingen die opereren in miljoenensectoren missen juridische duidelijkheid omdat er verwarring bestaat over hun rechtspositie vanuit publiekrechtelijk (bv. over financieel toezicht) en privaatrechtelijk perspectief (bv. over de toepassing van het mededingingsrecht). Terwijl juridisch onderzoek naar publiekrechtelijke intergemeentelijke verenigingen al zeldzaam is, is onderzoek naar privaatrechtelijke entiteiten vrijwel onbestaande. Dit project heeft tot doel de corporatisering van intergemeentelijke ondernemingen door lokale besturen te evalueren en - waar nodig - te optimaliseren. Dit resultaat wordt nagestreefd door 1) de unieke conceptualisering & vergelijking van intergemeentelijke ondernemingen in België, Nederland en het VK, 2) de juridische & empirische evaluatie van deze techniek, en 3) het uitwerken van aanbevelingen & transnationale juridische principes. De resultaten hebben het potentieel om te worden getransponeerd naar andere staatsbedrijven in het algemeen.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2026