Project R-13045

Titel

Invloed van het PRe-nataal Exposoom op de COgnitie in het vroege leven via het CholestErol metabolisme bij de geboorte (PRECOCE) (Onderzoek)

Abstract

Het cholesterol niveau bij de geboorte wordt niet routinematig gemeten, omdat wordt aangenomen dat het weinig klinische relevantie heeft. Bij volwassenen is recent gebleken dat cholesterol mogelijks verband houdt met neurologische aandoeningen. De cognitieve ontwikkeling begint al in de baarmoeder. De in utero periode is een kritieke ontwikkelingsfase, waarin de hersenen bijzonder kwetsbaar zijn voor omgevingsinvloeden. Nadelige blootstellingen in deze kritieke levensperiode kunnen van invloed zijn op hersenfuncties, wat kan leiden tot langdurige effecten. De moleculaire mechanismen die aan deze associatie ten grondslag liggen, zijn echter slecht gekend. In dit project wil ik de rol bestuderen van het cholesterolmetabolisme bij de geboorte, en de gerelateerde multi-OMIC profielen, in relatie tot prenatale blootstellingen en cognitieve ontwikkeling in het vroege leven in het ENVIRONAGE-cohort. In samenwerking met internationale experten zal ik de effecten van prenatale blootstellingen, met behulp van een exposoom aanpak, op het cholesterol mechanisme en cognitie onderzoeken. Door cholsterol geralateerde mechanismen te ontrafelen die blootstellingen en cognitieve ontwikkeling op jonge leeftijd met elkaar in verband kunnen brengen, kan dit project het belang van het monitoren van het cholesterolgehalte vroeg in het leven voor de volgsgezondheid ondersteunen en bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor zwangere moeders en hun kinderen.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026