Project R-13037

Titel

Trajecten in biologische en epigenetische veroudering vanaf de geboorte om gunstige en ongunstige cardiovasculaire veroudering te ontrafelen. (Onderzoek)

Abstract

Menselijke veroudering is een complex biologisch proces. Het begrijpen van de mechanismen van biologische veroudering geeft inzicht in waarom mensen snel verouderen en een hoog risico lopen op het ontwikkelen van ouderdomsziekten. Veroudering begint vanaf het leven in de baarmoeder, zoals blijkt uit verschillen in de lengte van telomeren (biologische merker van veroudering) bij de geboorte. Hoe andere biologische verouderingsmerkers de veroudering bij geboorte weerspiegelen is niet gekend. In dit project zal ik versnelde biologische veroudering bij de geboorte bestuderen door integratie van meerdere merkers van veroudering (telomeer-mitochondriale veroudering en epigenetische verouderingsklokken). Ik zal onderzoeken of versnelde biologische veroudering bij de geboorte samengaat met een versnelde cardiovasculaire veroudering in de kindertijd. Daarnaast zullen nieuwe klinisch relevante urine-eiwitten in de kindertijd warden bestudeerd in relatie tot deze versnelde biologische- en cardiovasculaire veroudering. Dit project verwerft inzichten in vroege verouderingsprocessen die mogelijk gerelateerd zijn aan gezondheidsproblemen later in het leven. Dit kan leiden tot een beter gerichte preventieve gezondheidszorg en welzijnsstrategieen die vanaf het vroege leven bijdragen aan gezond ouder warden. Dit project maakt gebruik van het ERC­ ge'initieerde ENVIRONAGE-geboortecohort en vormt een samenwerking met het internationale Telomere Research Network.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2025