Project R-12941

Titel

Geïntegreerde SERvices/diensten ter ondersteuning van een duurzame AGRO-ecologische overgang (Onderzoek)

Abstract

Landbouw verbetert de gezondheid en het welzijn. Hij draagt bij tot de lokale voedselzekerheid, verhoogt het inkomen van de landbouwers en helpt de armoede terug te dringen. Het ontwikkelen van een veerkrachtig en duurzaam landbouwsysteem kan echter een uitdaging zijn. Succes hangt af van een grondig begrip van de systemen en hun interactie met het milieu. Het door de EU gefinancierde AgroServ-project zal de bedreigingen en uitdagingen bestuderen en ons inzicht verdiepen in de wijze waarop een veerkrachtig en duurzaam agrovoedingssysteem tot stand kan worden gebracht. Dit transdisciplinaire project zal alle actoren van het landbouwsysteem samenbrengen. Boeren zijn de eersten, dankzij een breed aanbod van proeftuinen in heel Europa. Door een Europa-breed data-ecosysteem aan te bieden, wil AgroServ de agro-ecologische onderzoeksgemeenschap doen groeien en de kruisbestuiving van kennis ondersteunen.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2027