Project R-13053

Titel

Implementatie van circulaire economie in de gebouwde omgeving (Onderzoek)

Abstract

Overheden en de samenleving eisen een efficiëntere en duurzamere gebouwde omgeving. Een opkomende trend is de Circulaire Economie (CE), die erop gericht is economische groei los te koppelen van het verbruik van hulpbronnen. De bouw is in het actieplan van de Europese Commissie voor de circulaire economie (CEAP) aangewezen als actiegebied. Het ontbreken van een gemeenschappelijk begrip en open instrumenten om de circulariteit van gebouwen te classificeren, in elk stadium van hun levenscyclus, vormt echter een belemmering voor de toepassing van het circulaire denken. Deze COST Action heeft als doel de methodologie te bepalen om een internationaal circulariteitskader voor nieuwe en bestaande gebouwen te ontwikkelen. Dit om de besluitvorming te ondersteunen en het implementatieniveau van CEAP te beoordelen. Het zal gebaseerd zijn op kernprestatie-indicatoren (KPI's), geselecteerd op basis van internationale beste praktijken, de huidige stand van de CE-technologie, het CEAP en de bouwpraktijken van de COST-landen. Het KPI-kader zal voldoende flexibel zijn om lokaal door verschillende COST-landen of -regio's te kunnen worden toegepast. Daartoe zal een benchmark-database worden ontwikkeld (gebaseerd op de omstandigheden, cultuur en tradities van elk land), zodat de KPI's rechtstreeks kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van zowel ontwerpers bij de ontwikkeling van duurzamere gebouwen als nationale/lokale overheden bij de beoordeling en bevordering van hun CEAP-doelstellingen, en om te evalueren hoe CEAP in de praktijk wordt uitgevoerd. De KPI's zullen ook worden geïntegreerd in de Open BIM-workflow voor gebruik in BIM-modellen. Voor nieuwe en bestaande gebouwen zullen richtlijnen voor bouw, montage, aanpasbaarheid, afbouw, waardeketenbeheer en CE-bedrijfsmodellen worden ontwikkeld om de kennis van belanghebbenden te vergroten en te bevorderen

Periode

27 oktober 2022 - 26 oktober 2026