Project R-12789

Titel

MicroRNAs als determinanten van de identiteit en functie van enterische gliacellen (Onderzoek)

Abstract

Het enterisch zenuwstelsel is een uitgebreid netwerk van neuronen en gliacellen dat vanuit de darm verschillende gastro-intestinale functies aanstuurt. Enterische gliacellen vormen een heterogene populatie en zijn strategisch gepositioneerd in alle lagen van de darmwand. Om hun cruciale rol in het behoud van gastro-intestinale homeostase te vervullen zijn de eigenschappen van deze cellen aangepast aan de vereisten van lokale weefselcomponenten en omliggende cellulaire systemen. Onze eerdere studies tonen aan dat de verschillende enterische glia types bepaald worden door omgevingsfactoren en niet zozeer door genetische restricties. Echter, de moleculaire mechanismen die de plasticiteit en functionele specialisatie van deze cellen dicteren zijn momenteel niet gekend. In dit project onderzoeken we hoe microRNA moleculen tussenkomen in deze processen, en dit zowel in fysiologische omstandigheden als tijdens gastro-intestinale dysfunctie. Met behulp van diverse modelsystemen zullen we het microRNA-profiel dat geassocieerd is met veranderingen in de status van enterische gliacellen definiëren. Met behulp van nieuwe moleculaire technieken en innovatieve genetische methoden zal de invloed van specifieke microRNA moleculen op de identiteit en functie van enterische gliacellen worden bepaald.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026