Project R-12785

Titel

Verkennen van subjectief welbevinden en wonen bij oudere huurders (Onderzoek)

Abstract

De vergrijzing van de bevolking is een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw (Verenigde Naties, 2019). Ook in België groeit het aantal ouderen: in 2019 waren er 25,3% 60- plussers. Tegen 2050 loopt dit op naar 32,9%. In 2019 waren er ook 5,7% 80-plussers; in 2050 zal dit 10,5% zijn. Deze sterke stijgingen zullen onze woningsector, die momenteel niet aangepast is aan deze heterogene groep, sterk beïnvloeden; dit is zéker het geval voor onze huurmarkt (privaat en sociaal). De context waarin mensen wonen zal altijd aan objectieve architecturale parameters moeten beantwoorden, maar er is een groeiende vraag om ook rekening te houden met parameters die een invloed hebben op het subjectief welbevinden van mensen (SWB). Dit FWO-project vertrekt van de vaststelling dat er vandaag een gebrek aan kennis is over de invloed van woningontwerpkenmerken op het SWB van oudere huurders. Er worden drie onderzoeksdoelen voorgesteld: (i) Identificeren van heterogeniteit onder oudere huurders (ii) Begrijpen van hoe innovatieve woonconcepten en -kenmerken zouden kunnen bijdragen aan het SWB van oudere huurders (iii) Ontwikkelen en evalueren van ruimtelijke scenario's m.b.t. innovatieve huurwoningen voor het SWB van oudere huurders. De expertise die door het onderzoek wordt opgedaan (uitgevoerd door 2 predoctorale en 1 halftijdse postdoctorale onderzoeker), zal een beter begrip genereren in hoe verschillende aspecten m.b.t. woning en buurt bijdragen aan het SWB van oudere huurders.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026