Project R-12787

Titel

NANOSTEM: Een gedetailleerde in vitro studie over de ontwikkelings- en stamcel- gerelateerde effecten van nanodeeltjes (Onderzoek)

Abstract

Nanopartikels (NPs) zijn alomtegenwoordig in ons dagelijkse leven. Ze zijn aanwezig in cosmetica, voedingsadditieven, en farmaceutische producten. NPs worden enerzijds bewust toegevoegd aan deze producten owv hun specifieke eigenschappen (vb. zilver of titaniumdioxide NPs), anderzijds ontstaan ze na verwering van grotere materialen (vb. Micro- en nanoplastics). De talrijke onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd om de effecten van NPs te beoordelen, focusten voornamelijk op bolvormige NPs. Er ontbreekt vaak informatie over het verband tussen de fysicochemische eigenschappen van NPs en de geïnduceerde effecten. In dit project zal deze relatie verder bestudeerd worden. Celcyclus- en ontwikkelingsgerelateerde effecten staan centraal in het project, owv het risico van NPs voor weefsels en organismen in ontwikkeling. Een in vitro opzet, op basis van humane mesenchymale stamcellen, zal worden gebruikt om de onderliggende processen en werkingsmechanismen in detail te onderzoeken. Cross-OMICS analyses zullen worden gehanteerd ter integratie van de verschillende biologische niveaus. De geobserveerde effecten zullen met behulp van state-of-the-art beeldvormingstechnieken aan partikelopname en -eigenschappen gelinkt worden. Deze nieuwe inzichten m.b.t. NP-geïnduceerde ontwikkelingstoxiciteit zijn een eerste stap richting een goede risicobeoordeling, en de weg vooruit naar op feiten gebaseerde strategieën die in de praktijk kunnen worden toegepast.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026