Project R-12623

Titel

De ontwikkeling van geavanceerd microfluidica chips uitgerust met elektronische of thermische uitleestechnologie. (Onderzoek)

Abstract

Microfluidics is een snel evoluerende technologie die nauwkeurige manipulatie van vloeistoffen op submillimeterschaal mogelijk maakt. Veel van deze microfluïdische toepassingen vereisen inline detectie van verschillende procesparameters. Daarom is de integratie van sensoren om de verschillende procesparameters te bewaken onmisbaar. We zullen nieuwe multiparametersensoren op microschaal ontwikkelen die elektrische en thermische eigenschappen van vloeistoffen in microkanalen meten om cruciale procesparameters te beoordelen. Deze ingebouwde thermische en elektrische (potentiometrische, amperometrische, impedimetrische) sensoren zullen het mogelijk maken om de vloeistofbehandeling in realtime te volgen, waardoor de betrouwbaarheid van microfluïdische apparaten wordt vergroot. Het project omvat de ontwikkeling, modellering, fabricage en optimalisatie van de sensorcomponenten voor gebruik in microfluïdische systemen. Het onderzoek zal zich toespitsen op nieuwe materialen, fabricagetechnieken en het optimaliseren van bestaande en nieuwe toepassingen voor de ontwikkelde microsensoren. De sensoren moeten in staat zijn om "onafhankelijke" metingen uit te voeren van verschillende stromingseigenschappen zoals temperatuur, stroomsnelheid, dichtheid, viscositeit, ionsterkte en vastestofbelasting. Bovendien zal de integratie van deze sensoren zorgen voor foutdetectiemechanismen in de microfluïdische chip, zoals verstopping, enz. Dit project is een onderzoekssamenwerking tussen het onderzoeksinstituut IMO-IMOMEC van de Universiteit Hasselt en IMEC Leuven. IMO-IMOMEC heeft een geïntegreerde en intensieve samenwerking met IMEC op het gebied van hernieuwbare energie en geavanceerde diagnostiek.

Periode

16 november 2021 - 15 november 2023