Project R-12642

Titel

Process Mining en Anomalie Detectie in Financiele Auditing (Onderzoek)

Abstract

Ondernemingen en organisaties zijn georganiseerd rond processen om de efficiëntie te verhogen en tegelijk de risico's te beperken. De financiële auditor, die zekerheid moet verschaffen dat de gerapporteerde jaarrekening overeenstemt met de werkelijkheid, heeft veel belangstelling voor deze processen. Aangezien bedrijfsprocessen niet altijd strikt worden gevolgd, moet de auditor begrijpen waarom werknemers afwijken van de verwachte procedures. Het doel van dit onderzoek is methoden te ontwikkelen om vast te stellen welke afwijkingen nader onderzoek rechtvaardigen en welke goedaardig zijn. Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de Design Science Researchm methodologie. Bijgevolg zal het de verschillende fasen van probleemidentificatie, oplossingsontwerp, verificatie en validatie omvatten. Uitdagingen in verband met de procesanalyse tijdens de auditopdracht zullen tijdens de eerste fase worden vastgesteld. De vastgestelde uitdagingen kunnen vervolgens worden gebruikt om oplossingen te ontwerpen. Ten slotte worden de ontwikkelde oplossingen getest, hetzij in een real-world scenario, hetzij in een gesimuleerde omgeving. Het onderzoeksdomein van process mining in de context van financial auditing is nog steeds een nieuw veld. De resultaten van dit onderzoek kunnen een vitale rol spelen in audit analytics. Auditors moeten in staat zijn om de resultaten van dit onderzoek te gebruiken in hun operaties. Bovendien kunnen toekomstige onderzoekers voortbouwen op de kennis die dit onderzoek heeft opgeleverd en aanvullend werk bedenken op het gebied van process mining voor auditing.

Periode

01 februari 2022 - 31 januari 2026