Project R-12643

Titel

Het synergetische of kannibaliserend effect van innovatiesubsidie en private financiering op de innovatie- en concurrentiekracht van ondernemingen. (Onderzoek)

Abstract

Deze studie onderzoekt een gezamenlijk investeringsproject van VLAIO en LRM (de "doorbraaklening") waarin innoverende bedrijfsinvesteringsprojecten worden ondersteund door een combinatie van private financiering (LRM) en innovatiesubsidie (VLAIO). We inventariseren onder welke omstandigheden deze gemengde financiering synergetisch dan wel kannibaliserend effect heeft. We onderzoeken verder onder welke omstandigheden beide instrumenten (samen en apart) effectief zijn als hefboom voor competitiviteitsverhogende innovatie via projecten in de context van digitalisering, verduurzaming of internationalisatie. We gebruiken zowel bestaande databases waarin deze combinaties zijn terug te vinden, als dat een eigen empirisch onderzoek wordt opgezet. Parallel volgen we verschillende deelnemende bedrijven longitudinaal via strategieprocesanalyse

Periode

01 juli 2022 - 30 juni 2025