Project R-13241

Titel

WellFiciency: Meten en Optimaliseren van Operator Welzijn via Dashboards en Taakallocatie met Behoud van Productie Efficiëntie (Onderzoek)

Abstract

De focus van het Industrie 4.0 paradigma lag voornamelijk bij het realiseren van technologische vooruitgang (bijvoorbeeld in de vorm van digitalisering). Het opkomende Industrie 5.0 paradigma vult deze technologische insteek aan met doorgedreven aandacht voor (onder andere) mens-gerichtheid. Door een sterkere nadruk op menselijke factoren zoals operator welzijn, zullen maakbedrijven die investeren in Industrie 5.0 principes kunnen profiteren van (1) betere rekrutering en behoud van talent, (2) meer werkbaar werk (in de vorm van maakindustrie jobs met minder welzijn risico's), en dus (3) minder absenteïsme ten gevolge van fysieke of cognitieve ziekte. Echter, om competitief te blijven, mag een operator-gerichte maakindustrie niet ten koste gaan van productiviteit. WellFiciency_SBO streeft daarom naar een gelijktijdige optimalisatie van (1) het welzijn van industriële operatoren en (2) productie efficiëntie. Om deze doelstelling waar te maken, zal WellFiciency_SBO ten eerste een technologische methodologie bijdragen voor de inschatting van relevante operator welzijn metrieken, zowel fysiek (bv. ergonomie, belasting van individuele gewrichten of spiergroepen) als cognitief (bv. cognitieve belasting, stress, bevlogenheid). Deze methodologie zal gerealiseerd worden via de integratie van real-time sensor-gebaseerde welzijn metingen met subjectieve data die verzameld wordt via frequente (micro-)enquêtes. Dit alles zal leiden tot een digital twin (DT) van het welzijn van de operator. Met inachtneming van cruciale vereisten op het vlak van privacy en ethiek, zal deze DT uitgebuit worden voor onderzoek naar: (1) real-time welzijn dashboards wiens data presentatie zich automatisch aanpast aan de informatie noden (en permissies) van typische gebruikersgroepen in assemblage (bv. operator, ploegbaas, preventieadviseur); en (2) een optimalisatie raamwerk voor operator taakallocatie en scheduling dat een balans bereikt tussen enerzijds productiviteit-georiënteerde criteria en anderzijds operator welzijn doelstellingen. Voor maximalisatie van de kans van acceptatie (en dus het valorisatie potentieel) van het vooropgestelde onderzoek, zullen relevante principes zoals stakeholder betrokkenheid, participatief ontwerp, en privacy-by-design toegepast worden doorheen de uitvoering van het project. Gesimuleerde industriële validatie zal gebeuren in HEAL_INFRA, via simulatie van de industriële uitdagingen waar de bedrijven uit de gebruikersgroep mee geconfronteerd worden op het vlak van zowel fysiek als cognitief welzijn

Periode

01 april 2023 - 31 maart 2027