Project R-12786

Titel

Schadebeoordeling en evaluatiemethoden van energie-infrastructuur in internationaal investeringsrecht: de wisselwerking tussen klimaatverandering en handelsrecht- en beleid ontleed. (Onderzoek)

Abstract

Het project onderzoekt het juridisch kader voor schadebeoordeling in het internationaal investeringsrecht, met een focus op geschillen met buitenlandse investeerders in de energiesector. Enerzijds bieden internationale investeringsovereenkomsten (IIA's), zoals gewaarborgd door de tribunalen voor investeerder-staatarbitrage (ISDS), bescherming aan buitenlandse investeerders tegen onwettige handelingen van gaststaten. Anderzijds moeten deze gaststaten ambitieuze en soms radicale maatregelen nemen om de internationale doelstellingen en streefcijfers inzake klimaatverandering te halen, waardoor ze zich blootstellen aan schadevergoedingen aan investeerders in energie-infrastructuur. Daarom zal het project eerst een empirische analyse uitvoeren van zowel de bestaande bepalingen inzake compensatie en schadevergoeding in IIA's en schadebeoordelingsmethoden die door ISDS-tribunalen worden gehanteerd met betrekking tot investeringen in de energiesector. Ten tweede worden deze bepalingen en methoden kritisch beoordeeld om patronen van overcompensatie van energieactiva –en investeringen te identificeren en mogelijke effecten op nationaal en internationaal beleid omtrent klimaat en milieubescherming te analyseren. Ten slotte worden concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd ter bevordering van de consistentie van het juridisch kader inzake compensatie in het internationale investeringsrecht en andere beleidsdomeinen, om het lopende hervormingsproces van de IIA's en ISDS te ondersteunen.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026