Project R-13780

Titel

ECoGREEN (Onderwijs)

Abstract

De European Green Deal moedigt burgers, bedrijven, hoger onderwijsinstellingen en overheden aan om nieuwe innovatieve oplossingen te bedenken die maatschappelijke uitdagingen oplossen om koolstofuitstoot te verminderen en toekomstige jobs te creëren. Dit project is bedoeld om Indonesische universiteiten kansen te bieden vaardigheden te ontwikkelen die helpen met toekomstige complexe duurzaamheidsvraagstukken. Het project heeft als doel om duurzaamheidseducatie en duurzaam ondernemen te integreren in het hoger onderwijs. Het project beoogt ook kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) te motiveren tot duurzame bedrijfsactiviteiten. Studenten en KMO's zijn aldus de twee belangrijke doelgroepen van het project. Dit project zal nieuwe, innovatieve cursussen ontwikkelen binnen 6 Indonesische universiteiten (70.900 studenten en 2.690 docenten) waarin duurzaamheidseducatie wordt ingebouwd aan de hand van een transdisciplinaire aanpak. Daarnaast worden interuniversitaire co-curriculaire activiteiten opgezet om de samenwerking tussen alle partners mogelijk te maken: studenten, docenten en KMO's richten zich hierbij op de ontwikkeling van duurzaamheid en duurzame ondernemerscompetenties. Tijdens het project zullen ook duurzame en groene campussen gecreëerd worden die de samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek tussen alle partneruniversiteiten vergemakkelijken en de vaardigheden van de KMO's ontwikkelen om uitdagingen m.b.t. duurzaamheid in Indonesië aan te pakken. Om de kwaliteit van de resultaten te waarborgen, combineert het project drie methodologieën: UNDP's Capacity Development Process, Framework for Achieving Campus Sustainability en de Quadruple Helix of Entrepreneurship Education. Op die manier zal de doelstelling van dit project - leren over en voor duurzaamheid en duurzaam ondernemerschap een plaats geven in het hoger onderwijs in lndonesië - tegen het einde van het project worden bereikt

Periode

01 maart 2023 - 28 februari 2026