Project R-12949

Titel

"DWELL: ontwerpen voor welbevinden in zorgomgevingen." (Onderzoek)

Abstract

Hoe kunnen architectuur en interieurarchitectuur bijdragen tot het welbevinden van langdurige patiënten, in het bijzonder in ziekenhuisomgevingen? En hoe kunnen zorginstellingen het welbevinden van hun medewerkers en zorgverleners, zowel formele (artsen, verpleegkundigen, ...) als informele (naaste familie, verwanten, vrijwilligers, ...), (her)integreren bij het plannen en ontwerpen van omgevingen gewijd aan zorg? Dit vierjarig onderzoeksproject, waarbij de universiteiten van Luik en Hasselt en de ziekenhuizen CHU (in Luik) en ZOL (in Genk) betrokken zijn, heeft als doel de architecturale typologieën in ziekenhuisomgevingen te herdenken (van "bedden", "kamers" en "diensten" naar een meer systemisch niveau) en innovatieve architecturale oplossingen te ontwikkelen die een antwoord kunnen bieden op deze uitdagingen. Dankzij de actieve deelname van patiënten, zorgverleners en ziekenhuispersoneel, en gevoed door de epistemologischeen methodologische benadering van "Research through Design" (met zowel fundamentele als toegepaste onderzoeksresultaten), zal het onderzoeksproject hopelijk bijdragen tot verbeterde leefomstandigheden en groter welbevinden in zorgomgevingen, met een betere afstemming op de voorkeuren, waarden en behoeften van alle belanghebbenden.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026