Project R-12950

Titel

Monitoring van parasieten met integratie van de noden van belanghebbenden: naar een vernieuwd informatiesysteem voor ontwikkeling van duurzame aquacultuur in Afrika (Onderzoek)

Abstract

Aquacultuur is wereldwijd in opmars als belangrijke eiwitbron. De snelle groei van de sector veroorzaakt milieudegradatie en ultbraken van visziekten. Om de productie te optimaliseren en de veerkracht van aquacultuursystemen te bevorderen, hebben de betrokken partijen een degelijk systeem nodig om toezicht te houden op de gezodheid van vissen. We concentreren ons op de monitoring van parasieten van Nijltilapia in Zimbabwe, en stellen een innovatieve methode voor om de waarde van monitoringsystemen in te schatten, rekening houdend met de waarde die de informatie inhoudt voor stakeholders. Eerst maken we een overzicht van de relevante visparasieten en hun rol in aquacultuur en in een gezond ecosysteem. Dan karakteriseren we de interacties tussen gastheer, parasiet en ecosystemen in ons studiegebied, waarbij we groot- enkleinschalige viskwekerijen vergelijken. Vervolgens analyseren we via sociologisch onderzoek de veelheid aan interacties van mensen met visproductiesystemen, en de kennis, verwachtingen en beoordelingscriteria van stakeholders met betrekking tot informatie over visparasieten. Ten slotte kwantificeren we de waarde van deze informatie, om de voorkeuren van stakeholders te begrijpen in hun rol van gebruiker of leverancier van dit soort informatie. Als geheel zullen deze resultaten nuttig zijn bij het opstarten van monitoringsystemen die parasitologische informatie met het oog op duurzame aquacultuur.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026