Project R-12673

Titel

Boodschap in blaasjes: vetweefsel-gesecreteerde extracellulaire vesikels als metabole regulatoren in obesitas-geïnduceerde insulineresistentie. (Onderzoek)

Abstract

Bij personen met obesitas is lichaamsvetverdeling een sterke cardiometabole risicofactor, welke geassocieerd is met obesitasgerelateerde comorbiditeiten en algemene mortaliteit. Verschillen in vetverdeling tussen geslachten kunnen (deels) de geslachtsverschillen in weefselspecifieke insulinegevoeligheid verklaren, vermoedelijk een gevolg van ectopische vetstapeling in metabole organen. Naast een vetweefsel disfunctie is de communicatie tussen organen ook vaak verstoord in obesitasgerelateerde insulineresistente (IR). Een nieuw domein hierin betreffen de door het vetweefsel gesecreteerde extracellulaire vesikels (vwEVs). Dit zijn biologische, membraan-omgeven blaasjes betrokken bij het transport van een breed scala aan specifieke biomerkers doorheen het lichaam. Geslachtsverschillen binnen vwEVs, hun associatie met vetweefseldepots en hun rol in de ontwikkeling van obesitas-gerelateerde IR dient echter meer in detail te worden gekarakteriseerd. Dit translationeel project heeft als doel om de rol van humane depot-specifieke vwEVs in skeletspier-IR alsook hun associatie met geslacht te onderzoeken. Nieuwe mechanistische inzichten in de rol van depot- en/of genderspecifieke vwEVs in het induceren van skeletspier-IR zullen de metabole heterogeniteit bij personen met obesitas helpen verklaren en kunnen nieuwe preventie- en behandelingsstrategieën voor obesitas helpen identificeren.

Periode

01 oktober 2021 - 31 oktober 2022