Project R-12918

Titel

Empirische ontwikkeling van een multimodaal prognose model als leidraad voor behandelingsstrategie bij Multiple Sclerose (Onderzoek)

Abstract

Multiple Sclerose (MS) is een auto-immune neurodegeneratieve aandoening van de hersenen en het ruggenmerg. Ziekteprogressie tegengaan is cruciaal om invaliditeit te voorkomen. Hiertoe bestaan twee strategieën: de klassieke escalatie (start met 1e lijnsbehandeling) en inductie (start met hoogactieve behandeling) therapie. De therapiekeuze is vaak gebaseerd op klinische ziekteactiviteit, maar door subklinische ziekte kan een patiënt eveneens een slechte prognose hebben met de nood aan hoog-actieve therapie. Het bepalen van MS prognose is dus essentieel. Het is echter niet evident om alle prognostische signalen te herkennen en er bestaan geen prognostische modellen voor MS. In dit project willen we de gekende prognostische factoren integreren in een model voor MS-prognose en het begeleiden van behandelingsstrategie, waarbij we de expertise van MS-specialisten betrekken. Eerst zullen algemene neurologen en MS-specialisten worden gevraagd om een prognose en therapie te formuleren voor unieke MS-cases gebaseerd op baseline prognostische factoren. Hun data zal worden gebruikt om de divergentie tussen neurologen te beoordelen en het predictiemodel te bouwen. Een prototype zal worden opgebouwd en getest op een internationaal cohort. Ten slotte zal de toegevoegde waarde van de tool versus de zorgstandaard worden bepaald. Wij geloven dat deze tool kan bijdragen tot meer gepersonaliseerde en correctere MS-behandeling.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2026