Project R-12748

Titel

Innovatieve statistische methodology ter verbetering van klinische studies in zeldzame ziekten in beperkte populaties

Abstract

Zeldzame ziekten in beperkte populaties zijn uitdagend voor empirisch onderzoek, of het nu om epidemiologische dan wel klinische studies gaat. Een typisch probleem voor klinische studies is gebrek aan statistisch vermogen om het effect van een experimentele behandeling vast te stellen. Dit project is erop gericht van verscheidene statistische technieken te exploreren om de informatie uit beperkte studies te maximaliseren. Daarbij kijken we naar het gebruik van a priori informatie, het aanwenden van longitudinale methoden, en het correct omgaan met onvolledige gegevens. Het gebruik van veralgemeende paarsgewijze vergelijkingen zal onderzocht worden

Periode

01 december 2021 - 30 november 2023