Project R-13218

Titel

Invloed van in utero blootstelling aan luchtvervuiling op overgewicht en gedragsontwikkeling bij kinderen, gemedieerd door endocriene verstoring van geslachtshormoon spiegels. (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit projectvoorstel is vroege endocriene verstoring via luchtvervuiling te verkennen en te bestuderen of dit gepaard gaat met schadelijke effecten op de ontwikkeling in de kindertijd. Er is weinig geweten over endocriene verstoring via luchtvervuiling in utero, of dit hormoonspiegels verstoort en welke impact dit heeft op de hersenontwikkeling en het gewicht van kinderen. Mijn hypothese is dat vroege blootstelling aan luchtvervuiling de geslachtshormoon spiegels verstoort, met negatieve gevolgen op gedrag en gewichtstoename. Ten eerste wordt de associatie tussen blootstelling aan in utero luchtvervuiling en androgene en oestrogene hormonen bestudeerd van deelnemende pasgeborenen en kinderen in het ENVIRONAGE cohort. Verder zal ik het mediërende effect van hormonen onderzoeken bij de associatie tussen luchtvervuiling blootstelling en gedragsontwikkeling en overgewicht bij kinderen. Tenslotte zal ik onderliggende mechanismen verder ontrafelen door epigenetische veranderingen gelinkt aan in utero luchtvervuiling blootstelling en hormoonspiegels bij de geboorte op te sporen en zal ik evalueren of dit hormoonspiegels later in het leven voorspelt. Dit project is een innovatief voorstel om onze kennis over de effecten van prenatale luchtvervuiling blootstelling op hormonen uit te breiden en in te schatten hoe dit een rol speelt bij de hersenontwikkeling en overgewicht bij kinderen. Bovendien zal het nieuw inzicht verschaffen in onderliggende mechanismen.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2026