Project R-12917

Titel

Geologische Architectuur en zijn Extractielandschappen (Onderzoek)

Abstract

Kapitalistische architectuur staat aan de top van een enorm extractiesysteem, gevoed door wereldwijde toeleveringsketens (Wigley, in Grima et al., 2021). Deze delvingsindustrie komt voort uit een geschiedenis van moderniteit en kolonialiteit, onteigening van land, uitbuiting van gemeenschappen en vervuiling van het milieu. Het domein van architectuur negeert de link met deze praktijken en minimaliseert zijn betrokkenheid bij het creëren van niet-duurzame omgevingen en samenlevingen, waardoor de wereld de toekomst verliest door 'defuturing' (Vazquez, 2017). Door de 'geological turn' (Ivanchikova (2018) stel ik een architectuur voor als het product van 'terravorming' –in een vorm van samenwerking met de omgeving om een bewoonbare Aarde te creëren– door een dekoloniale, of beter, demoderne, duurzame architectuur te beoefenen. Ik stel een interdisciplinair onderzoek voor met kennis van postkoloniale ecologie, posthumane antropologie, evenals van dekoloniale en demoderne theorie. Het doel is om de extractielandschappen van architectuur te onderzoeken, door middel van een artistiek onderzoek dat theoretische concepten ontwikkelt met betrekking tot sites, en theoretisch onderzoek afwisselt met artistieke productie. Het resultaat zal een rhizomatisch onderzoek zijn dat de complexe onderlinge relaties van de kapitalistische architectuurindustrie, en de sociale en ecologische implicaties theoretisch en artistiek in kaart brengt.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2026