Project R-13027

Titel

EBRAINS PREP: Project ESFRI-voorbereidingsfase (Onderzoek)

Abstract

EBRAINS PREP is een ESFRI-voorbereidingsfase-project dat de door het Human Brain Project (HBP) ontwikkelde EBRAINS-onderzoeksinfrastructuur (RI) een duurzame basis zal geven. Het zal het organisatorische kader tot stand brengen dat EBRAINS in staat zal stellen de daaropvolgende uitvoeringsfase met succes af te ronden en zo de exploitatiefase te starten. Hierdoor zal EBRAINS zich verder kunnen ontwikkelen tot een duurzaam "Hub-and-Node"-RI volgens de ESFRI-routekaart

Periode

01 september 2022 - 28 februari 2025