Project R-13313

Titel

De opleiding van artsen heroverwegen en hervormen om de patiëntenzorg in KINDU te verbeteren door de vernieuwing van het medisch curriculum aan de faculteit geneeskunde van UNIKI (Universiteit van KINDU, DR Congo) (Onderwijs)

Abstract

De toegang tot betaalbare en adequaat uitgeruste medische voorzieningen in Kindu is beperkt, wat leidt tot slechte patiëntenzorg. Ook al is deze huidige slechte situatie multifactorieel en heeft het een aanzienlijke impact op de lokale bevolking, het aanbieden van een aangepast curriculum voor medische studenten om huisartsen te worden, specifiek getraind in het efficiënt behandelen van meest voorkomende ziekten, zou de eerste stap kunnen zijn om de situatie te verbeteren en een aanzienlijke impact te hebben voor de lokale bevolking. In dit project stellen we voor om (1) het curriculum van de 1e cyclus geneeskunde te vernieuwen, inhoudelijk door ook toegepaste practica op te nemen, maar ook in de pedagogische benadering in de richting van een meer geïntegreerde geneeskunde, (2) toegang te bieden tot digitale leermiddelen door de bibliotheek en het anatomielaboratorium te vernieuwen en (3) het aantal vaste docenten met een PhD te verhogen. Op deze manier zal de capaciteitsopbouw, infrastructuur en opleiding van toekomstige artsen (d.w.z. huisartsen) worden verbeterd, wat zal resulteren in een betere gezondheidszorg voor de bevolking van Kindu. Dit voorstel is een vervolgproject van een VLIR-UOS SI (SI 2020-01-52) dat eindigt in augustus 2022.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2027