Project R-13522

Titel

Het gebruik van virtuele realiteit bij de behandeling van kinderen en tieners met sikkelcelziekte na een beroerte in de Democratische Republiek Congo: klinische implementatie, gebruikersacceptatie en validatiestudie. (Onderwijs)

Abstract

Vanwege genetische en omgevingsfactoren is de regio Katanga in DR Congo het meest zwaar getroffen door sikkelcelziekte. Deze genetische afwijkingen veroorzaken ook dat patiënten meer ernstige vormen ontwikkelen en veel hoger risico lopen op een beroerte vanaf de kindertijd en adolescentie. Er is bijna geen revalidatiezorg voor deze patiënten, die daarom belangrijke motorische en cognitieve beperkingen zullen hebben gedurende hun leven. Het gebruik van virtuele realiteit heeft veelbelovende resultaten opgeleverd bij de behandeling van beroertes om motorische en cognitieve complicaties te verminderen. Echter, de meerderheid van deze studies werd uitgevoerd in hoge inkomenslanden en met volwassen patiënten. Het doel van dit project is daarom om de toepassing van virtuele realiteit te testen in de revalidatie van kinderen en adolescenten met sikkelcelziekte na een beroerte in Congo. We zullen eerst de zorgverleners opleiden, daarna de acceptabiliteit van deze nieuwe technologie beoordelen (patiënten, familie en behandelaren) en ten slotte zullen we een validatiestudie uitvoeren om het bewijsniveau van deze interventie te bepalen om het evenwicht en cognitieve functies in dit lokale context te verbeteren.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2024