Project R-12720

Titel

RICE naar het volgende niveau

Abstract

Versterking van de RICE octrooi positie door synthese van compounds RICE02-RICE08. Deze compounds zullen gescreend worden met een in vitro OPC differentiatie protocol en een neuroplasticiteitsopzet.

Periode

16 maart 2022 - 15 maart 2023