Project R-12735

Titel

Actieve en intelligente vezelgebaseerde verpakkingen - innovatie en marktintroductie (ActInPak) (Onderzoek)

Abstract

Uit onderzoek en ontwikkeling van nieuwe vezelgebaseerde verpakkingsmaterialen met actieve en intelligente eigenschappen is gebleken dat er enorme mogelijkheden zijn om de toeleveringsketen te optimaliseren, de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen en de consument bewuster te maken van het gebruik van levensmiddelen. Zeer weinig potentiële oplossingen hebben echter de markt kunnen bereiken. (Met) Deze actie (wordt) beoogt de belangrijkste technische, sociale, economische en wetgevingsfactoren die van belang zijn voor een succesvolle toepassing van functionele verpakkingsoplossingen op basis van hernieuwbare vezels in kaart te brengen en centraal te stellen. Dit zal worden bereikt door onderzoek en ontwikkeling op het gebied van actieve en intelligente verpakkingen, die zowel wetenschappelijke als technische oplossingen omvatten en de mogelijkheden en belemmeringen voor de marktintroductie aanpakken. De innovatieve aanpak van deze actie ligt in de sterke nadruk op de integratie van actieve en intelligente oplossingen in de papierproductie om functionele vezelgebaseerde verpakkingen van de volgende generatie te creëren. De actie zal de doelstellingen bereiken door een open multidisciplinair platform te bieden voor de volledige waardeketen van papier- en kartonverpakkingen en streeft naar een sterke betrokkenheid van industriële partners in heel Europa. Duurzame vezelgebaseerde verpakkingsmaterialen met nieuwe en actieve functionaliteiten kunnen helpen om nieuwe producten op de markt te brengen met een hogere waarde en winst voor papier- en kartonfabrikanten dan traditionele producten.

Periode

20 maart 2015 - 19 maart 2019