Project R-12740

Titel

Klimaatveranderingsrecht in Europa (Onderzoek)

Abstract

Deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap wil bijdragen tot de ontwikkeling van het Klimaatveranderingsrecht in Europa. Haar geografisch werkterrein beperkt zich tot de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Het onderzoek dat zij zal plegen zal echter verder reiken dan het recht van de EU, haar lidstaten en het VK. Ook het internationale juridische en beleidsmatige kader en andere regionale kaders (UNECE, ECHR, …) komen aan bod waar relevant voor het Klimaatveranderingsrecht in de EU en het VK. De netwerkpartners zullen samen werken op vier fundamentele domeinen: Een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie; Mensenrechten in het Klimaatveranderingsrecht; Biodiversiteitsbescherming in het Klimaatveranderingsrecht; Governance vernieuwing in het Klimaatveranderingsrecht. De Environmental Law Unit (ELU) van de UHasselt coördineert het netwerk. De andere netwerkpartners zijn het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de UGent, de Law and Development Research Group van de UAntwerpen, het Centre for Climate Law and Sustainability Studies (CLASS) van het Institute of State and Law van de Tsjechische Academie der Wetenschappen, het Centre for International Law and Governance (CILG) van de Universiteit van Kopenhagen, het Centre for Climate Change, Energy and Environmental Law van de Universiteit van Oost-Finland (UEF) en het Strathclyde Centre for Environmental Law and Governance (SCELG) van de Universiteit van Strathclyde (Schotland).

Periode

10 oktober 2022 - 31 december 2027