Project R-13261

Titel

De integratie van menselijke factoren in order picking planningsproblemen (Onderzoek)

Abstract

De logistieke wereld staat voor enorme uitdagingen door o.a. het groeiende aandeel van e-commerce transacties en een stijgend aantal productvariëteiten, terwijl klanten steeds snellere leveringen wensen. Om op een zo kostenefficiënte manier het hoofd te bieden aan deze uitdagingen is het doeltreffend organiseren van logistieke processen nu belangrijker dan ooit. Het onderling afstemmen van de kenmerken van het distributiecentrum (DC) en werknemerseigenschappen biedt interessante en uitdagende opportuniteiten. Order picking, het verzamelen en verzendklaar maken van bestellingen, is de meest kostelijke activiteit binnen een DC en wordt vandaag de dag voornamelijk manueel uitgevoerd en gecoördineerd met behulp van verschillende planningsproblemen. Alleen hebben eerdere studies aangetoond dat deze planningsproblemen weinig rekening houden met de mensen waarop ze betrekking hebben. Het hoofddoel van dit project is bijgevolg het ontwerpen van modellen die in staat zijn om de werkelijke dynamiek die zich in een DC afspeelt te capteren, zonder daarbij utopische abstracties te maken van menselijke operatoren. Het onderzoek reikt innovatieve instrumenten aan die aangewend kunnen worden om logistieke modellen realistischer en performanter te maken. Bovendien draagt dit onderzoek bij tot het bredere domein van operationeel management door vernieuwende algoritmes en inzichten te presenteren die bijdragen tot het efficiënt oplossen van soortgelijke problemen in aanverwante disciplines.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2024