Project R-13262

Titel

Niet-invasieve hersenstimulatie optimaliseren om interledematen coördinatie bij ouderen te verbeteren door individualisatie van parameters. (Onderzoek)

Abstract

Veroudering gaat gepaard met een vermindering van functionele onafhankelijkheid. Interledematen coördinatie enmeer specifiek de gelijktijdige aansturing van verschillende ledematen speelt hierin een essentiële rol gezien hetmerendeel van de dagelijkse activiteiten hiervan gebruik maakt. Een veelbelovende manier om interledematencoördinatie te verbeteren, is oscillerende transcraniële elektrische stimulatie (oTES). Deze vorm van niet-invasievehersenstimulatie kan hersenregio's moduleren die betrokken zijn bij interledematen coördinatie en vatbaar zijnvoor leeftijdsgerelateerde veranderingen. Ondanks het potentieel van oTES, en niet-invasieve hersenstimulatie in hetalgemeen, wordt brede implementatie gehinderd door grote interindividuele effectiviteit verschillen. Dit driedeligeproject heeft als doel een oTES protocol te creëren dat consistent interledematen coördinatie verbetert door deonderliggende neurale processen te moduleren. Ten 1ste zal de causale relatie tussen neurale oscillaties eninterledematen coördinatie worden onderzocht. Ten 2de zal het effect van geïndividualiseerde bimodale oTESworden geëvalueerd. Ten 3de zal het effect van meerdere oTES sessies worden bestudeerd. Dit project zal de wegbanen voor een nieuwe benadering tot niet-invasieve hersenstimulatie, ver boven de huidige state-of-the-art. Zo kanhet een startpunt bieden voor klinische interventies die afwijkende neurale processen willen moduleren om motoriekte verbeteren in diverse populaties.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2024