Project R-13268

Titel

Voorkomen van pulmonale arteriële hypertensie bij patiënten met type 2 diabetes door inspanningstraining (Onderzoek)

Abstract

Verhoogde pulmonale arteriële druk is een veel voorkomende microvasculaire complicatie van type 2-diabetes geassocieerd met vroege hartdisfunctie. Inspanningstraining lijkt gunstiger te zijn dan farmacologische behandeling voor het verlagen van de pulmonale arteriële druk bij patiënten met pulmonale arteriële hypertensie. Het is echter niet bekend of Inspanningstraining negatieve veranderingen in de pulmonale arteriële druk bij patiënten met type 2-diabetes voorkomt. Het doel van dit project is dus om de effecten te bepalen van 6 maanden van verschillende volumes en intensiteiten van inspanningstraining op veranderingen in de pulmonale arteriële druk bij patiënten met type 2 diabetes. We zullen 100 mannen en vrouwen van 35-70 jaar met type diabetes rekruteren in Hasselt (Jessa ziekenhuis-België). Patiënten worden gerandomiseerd in vier groepen: 1) combinatie van een laag volume + matige intensiteit trainingsprogramma, 2) een hoog volume + matige intensiteit trainingsprogramma, 3) een laag volume + hoge intensiteit trainingsprogramma, of 4) standaard zorg met schriftelijk advies van de specialist zonder oefentherapie. We zullen het glucosemetabolisme en het lipidenprofiel meten via bloedafname, lichaamssamenstelling via bio-elektrische impedantie, inspanningscapaciteit via cardiopulmonale inspanningstest en hartfunctie via inspanningsechocardiografie.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2024