Project R-13273

Titel

Optimalisatie van de depositie van koolstof nanobuisjes als lichtgevende laag in infrarood organische lichtgevende diodes door gebruik te maken van ultrasoon spray coating technieken (Onderzoek)

Abstract

OLED's zijn een integraal onderdeel van het leven geworden. Hoewel zichtbare OLED's wijdverbreid zijn, zitten NIR-OLED's nog in de eerste fase van ontwikkeling, wat een verhoging van de efficiëntie en een verlaging van de kost vereist. Strategieën, waaronder het gebruik van zware metalen en thermisch geactiveerde vertraagde fluorescentie, helpen om infraroodemissie te bereiken. Nadelen zoals vacuümfabricage, toxiciteit en lage efficiëntie belemmeren de ontwikkeling. Door innovatieve materialen te combineren met up-todate fabricage kunnen de uitdagingen voor massaproductie worden aangepakt. In dit project zullen we niet-toxische CNT's gebruiken als emissie laag, afgezet met ultrasone spraycoating. Omdat de oriëntatie van emissie dipolen een grote impact heeft op de efficiëntie, zullen we de CNT-oriëntatie met 3 benaderingen onderzoeken. Een eerste benadering is het gebruik van spraycoating, waarbij de langzame verdamping zal leiden tot een optimale uitlijning. Vervolgens voegen we een zeef toe aan het spuitproces om een homogenere natte laag te krijgen en zo verdamping te optimaliseren. Tenslotte onderzoeken we het aanbrengen van een elektrisch veld op de CNT's na afzetting. We veronderstellen dat één enkele technologie of een combinatie de uitlijning van CNT's zal optimaliseren. Dit heeft impact op de efficiëntie, wat kan leiden tot een wetenschappelijke doorbraak in de toepassing van NIR OLED's, met potentieel in medische toepassingen, vanwege de niet-toxiciteit van CNT's.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2024