Project R-13504

Titel

Instrumenten en methoden voor uitgebreide PHENotyping- en EnviroTyping-diensten voor planten van Europese onderzoeksinfrastructuren. (Onderzoek)

Abstract

Europa moet dringend wegen vinden naar een agro-ecologische overgang van agro-ecosystemen ter ondersteuning van de voedselzekerheid, de bestendigheid tegen klimaatverandering, de biodiversiteit en het herstel van de koolstofvoorraden in de bodem. In PHENET zullen de Europese onderzoeksinfrastructuren (RI) voor plantenfenotypering (EMPHASIS), ecosysteemexperimenten (AnaEE), langetermijnobservatie (eLTER) en gegevensbeheer en bio-informatica (ELIXIR) hun krachten bundelen om samen met een verscheidenheid aan innovatieve bedrijven nieuwe instrumenten en methoden te ontwikkelen - bedoeld om bij te dragen tot nieuwe RI-diensten - voor de identificatie van toekomstbestendige combinaties van soorten, genotypen en beheerspraktijken met het oog op de meest waarschijnlijke klimaatscenario's in heel Europa. Met de ambitie om verder te gaan dan de huidige, sterk geïnstrumenteerde maar vaak ruimtelijk en in de tijd beperkte RI-installaties, zullen de van PHENET afgeleide diensten ruime toegang bieden tot uitgebreide bronnen van in-situ fenotypische en milieugegevens dankzij (i) nieuwe, op AI gebaseerde multisensoren voor (agro-ecologische) eigenschappen (ii) een onbelemmerde toegang tot aardobservatiegegevens met hoge resolutie die verbonden zijn met gegevens op de grond, (iii) FAIR-gegevensondersteuning voor aansluiting op (iv) een nieuwe generatie voorspellende modeloplossingen die AI en digital twins omvatten. De ontwikkelingen zullen worden uitgedaagd door en geïmplementeerd in een reeks van acht Use Cases die een breed scala van agro-ecosystemen maar ook van ecosystemen bestrijken om de overdraagbaarheid van oplossingen aan te tonen. Verschillende van deze Use Cases zullen gebruik maken van gegevens op het landbouwbedrijf. Een grote inspanning zal worden gewijd aan de opleiding van RI-personeel en daarbuiten door middel van een permanente verzameling van opleidingsmateriaal dat door deskundigen wordt gevoed. Outreaching-activiteiten zullen erop gericht zijn het aantal RI-gebruikers te vergroten. PHENET zal niet alleen RI versterken, maar ook een grote impact hebben op de ontwikkeling van innovatieve bedrijven op het gebied van fenotypering, milieutypering en precisielandbouw, alsook op de opkomst van klimaatslimme gewasvariëteiten en innovatieve praktijken die zijn aangepast aan de klimaatverandering en de agro-ecologische overgang.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2027